PKMANUVA

Nuorten ääni Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto (PKMANUVA) perustettiin vuoden 2017 lopulla. Se oli ensimmäisiä Suomessa. Nuorisovaltuutetut tuovat nuorten ääntä maakuntatasolle ja pääsevät vaikuttamaan asioiden valmisteluun omana vaikuttajaelimenä. Maakunnalliseen nuorisovaltuustoon kuuluu kaksi jäsentä jokaisen kunnan nuorisovaltuustosta, sekä kaksi avoimella haulla valittua jäsentä. Maakunnallinen nuorisovaltuusto kokoontuu n. 6-10 kertaa vuodessa.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto edustaa Pohjois-Karjalan nuoria maakuntatason päätöksenteossa, sekä edistää nuorten osallisuuden toteutumista maakunnan alueella. manuvan edustajia löytyykin niin maakuntaliiton alaisista toimielimistä, kuin myös eri hankkeiden ohjausryhmistä. Lisäksi manuva edustaa Pohjois-Karjalan nuoria Barentsin alueen nuorisoneuvostossa eli BRYC:issä.

PKMANUVA järjestää myös erilaisia tapahtumia, kuten vuonna 2020 järjestetty nuorten oma musiikkifestari MANUFEST ja vuonna 2021 järjestetty maakunnallisten nuorisovaltuustojen huippukokous MAHKU21.

Artikkelit