NuvaPlus

NuvaPlus – Alueellinen nuorisovaltuustojen toiminnan tukemis- ja kehittämishanke

NuvaPlus -hankkeen (1.9.2021–30.6.2022) tavoitteena on tukea ja kehittää paikallisten nuorisovaltuustojen toimintaa Pohjois-Karjalan alueella, samalla edistäen Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa.

Hanke pyrkii aluksi kartoittamaan maakunnan alueella vaikuttavien nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksiä ja toimintamalleja, jonka jälkeen vuorossa on kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien laatiminen yhdessä paikallisten nuorisovaltuustotoimijoiden kanssa havaittujen ongelmakohtien ja puutteiden korjaamiseksi. Hanke edistää yhdessä nuorisovaltuustojen kanssa toimintasuunnitelmien mukaisia toimia ja pyrkii näin parantamaan kyseisten nuorisovaltuustojen asemaa ja edellytyksiä toimia. Osana tätä hanke on myös tuottanut kuntien nuorisovaltuustoille tarkoitetun materiaalipankin ja välinepankin.

Hanke myös myöntää jokaiselle kunnalliselle nuorisovaltuustolle ns. toimintatonnin (1 000 euroa), jonka avulla nuorisovaltuustot voivat järjestää haluamansa kaltaista pientapahtumatoimintaa kuntansa alueella. Tämän ohessa hanke pyrkii myös edistämään maakunnallisen nuorisovaltuuston yhteydenpitoa maakunnan kuntiin, sekä edistämään sen järjestämää vaikuttamistoimintaa.

NuvaPlus-hanke tarjoaa kunnille ja niiden nuorisovaltuustoille niin tukea, tietoa, kontakteja, kuin myös koulutusta tarpeen näin vaatiessa. Hankkeen toimia sopeutetaan kunkin kunnan tarpeiden mukaiseksi.

Hanketta rahoittavat Itä-Suomen AVI ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto. Yhteistyössä hankkeen kanssa toimivat kaikki maakunnan kunnat, sekä maakunnallinen nuorisovaltuusto.

Hankkeen yhteyshenkilö, Mari Nupponen

[email protected]

p. 050 512 3432