Kysy nuorelta yksinäisyydestä

Yksinäisyystyöryhmä on kerännyt nuorten kokemuksia ja näkemyksiä yksinäisyydestä. Viime vuonna ryhmä toteutti Kysy nuorilta yksinäisyydestä -kampanjan, johon sisältyi keskustelumateriaalin työstäminen ja nuorille suunnattu kysely yksinäisyyskokemuksista. Keskustelumateriaalin tarkoituksena oli tukea eri toimijoita keskustelemaan erityisesti yläkouluikäisten tai toisella asteella opiskelevien nuorten kanssa yksinäisyydestä. Keskustelun päätteeksi nuorten toivottiin vastaavaan kyselyyn, jolla haluttiin saada tietoa lasten ja nuorten yksinäisyydestä ja haettiin ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi.

Kyselyn tulokset osoittivat, että nuoret kokevat ja havaitsevat yksinäisyyttä eniten koulussa. Nuoret toivoisivat, että aikuiset, kuten vanhemmat ja opettajat ymmärtäisivät paremmin nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseksi.

Yhtenä yksinäisyystyöryhmän tavoitteena on haastaa maakunnan eri toimijoita mukaan pohtimaan ratkaisuja nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi.