Etusivu » Stop! kiusaamiselle 

Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton Stop kiusaa­mi­selle ‑kiertu­een ensim­mäi­set etapit ovat Ilomantsi, Lieksa ja Joensuu.

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto jalkau­tuu kuntiin keskus­te­le­maan kiusaa­mi­sesta sekä kerää­mään ajatuk­sia, kuinka kiusaa­mista voidaan vähen­tää tai estää. Mukana on paikka­kun­nasta riippuen myös perhe­kes­kus­ver­kos­ton toimi­joita ja kuntien nuoriso-ohjaa­jia.

Kiertu­een aikataulu on seuraava: Ilomantsi 14.3., Joensuu Aitta­ranta 16.3., Hammas­lahti 24.3. ja Lieksa 31.3. Tilai­suu­det järjes­te­tään paikal­li­sissa K‑kaupoissa.

Taustalla on maakun­nan nuorille syksyllä 2021 tehty hyvin­voin­ti­ky­sely ja ‑kiertue, joissa nousi­vat esille nuorten jaksa­mi­nen, ahdis­tus sekä kiusaa­mi­nen ja seksu­aa­li­nen häirintä. Nuoret halusi­vat jatkaa työtä tarken­ta­malla kiusaa­mi­seen liitty­vää osuutta.

Lisätie­dot: Stop kiusaa­mi­selle ‑kiertu­een vastaava Henny Ahtiala, [email protected], Pohjois-Karja­lan kumppa­nuus­pääl­likkö Maarita Manne­lin, puh. 013 330 4762, [email protected], hyvin­vointi- ja koulu­tus­asian­tun­tija Mari Nuppo­nen, 050 512 3432, [email protected]