Pohjois-Karjalan yksinäisyystyöryhmä

Siun Sote ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ovat yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa perustaneet yksinäisyystyöryhmän, jonka tavoitteena on nostaa yksinäisyys puheeksi maakunnan nuorten ja nuorten ympärillä toimivien ammattilaisten, vapaaehtoisten ja muiden aikuisten keskuudessa. Tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja siihen liittyvää häpeää, lisätä ymmärrystä yksinäisyydestä, tuottaa vertais- ja kokemustietoa sekä vahvistaa teemaan liittyvää osaamista.

Lasten ja nuorten yksinäisyys on moniulotteinen ilmiö. Yksinäisyys voi olla esimerkiksi tunnetta ulkopuolelle jäämisestä, erilaisuudesta tai osattomuudesta. Kokemus yksinäisyydestä on henkilökohtainen, joten sen sanoittamiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan lasten ja nuorten omaa ääntä.

Maakunnallinen yksinäisyystyöryhmä perustettiin keväällä 2021. Yksinäisyystyöryhmässä on mukana laaja edustus lasten ja nuorten parissa toimivia tahoja: järjestöjä, kuntien toimijoita, Siun Soten toimijoita ja oppilaitoksia. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä maakunnan nuorten kanssa ja osallistaa nuoria mukaan kehittämistyöhön.